ระบบโปรแกรมนี้สามารถแสดงผลได้กับทุกโปรแกรม
ในการเรียกดูเว็บบราวส์เซอร์และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง
สำหรับการเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์พื้นฐานทุกเครื่อง
จึงขอแนะนำให้ใช้งานระบบโปรแกรมนี้ผ่านเว็บบราวส์เซอร์
Chrome หรือ Firefox
 
 
 
 
 
   
ข้อตกลงในการใช้โปรแกรม
   การเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกท่านทำได้โดยการ
1. กรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของท่านที่ช่อง เลขประจำตัว
2. กรอก รหัสผ่าน ที่ได้มาจากเจ้าหน้าที่ IT ในช่องรหัสผ่าน
 
** มีปัญหาการใช้งาน โทร. 2299,1116,9214 **
   
 
เลขประจำตัว:
รหัสผ่าน:

     
 
Copyright © 2009 Nakornping Hospital. All rights reserved.